Lezing Levenstestament

Het levenstestament Een levenstestament is een akte waarin u een aantal zaken regelt en vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt en u zelf niet meer in staat bent te handelen. Denkt u aan een ongeluk of ziekte. Ook kan een levenstestament uitkomst bieden wanneer u bepaalde zaken niet zelf meer wilt...

READ MORE